Anja Andersen fra Værløse Basket blev hædret med Axel Poulsens Lederpokal

Ved Danmarks Basketball Forbunds Basketrigsdag i Odense i lørdags den 10. juni modtog Anja Andersen Axel Poulsens Lederpokal 2017! Axel Poulsens Lederpokal er en evigt vandrende præmie inden for Danmarks Basketball Forbund. Den er indstiftet I 1991 af det daværende distriktsforbund, Københavns Basketball-Forbunds bestyrelse, til minde om Axel Poulsen, der var forbundets første formand, en post han bestred gennem 33 år.

Axel Poulsens Lederpokal uddeles af Danmarks Basketball-Forbunds bestyrelse hvert år til en person, der som leder indenfor dansk basket, og i særlig grad i Østdanmark, har ydet en særlig fortjenstfuld indsats. Pokalen overrækkes på DBBF’s årlige rigsdag med en motivering for, hvorfor vedkommende hædres.

Stort tillykke til Anja med prisen og hæderen og tak til hende for hendes store indsats både til dansk basket og i Værløse Basketball Klub!