Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling!

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling den 5. juni 2018 kl. 1730 i Søndersøhallen, mødelokale 1!

På Værløse Basketball Klubs ordinære generalforsamling afholdt den 25. april 2018 fremlagde bestyrelsen forslag om følgende vedtægtsændringer: 1. i §11: Her ændres ”Til bestyrelsen vælges 1 suppleant” til ”Til bestyrelsen vælges højst 2 suppleanter” 2. i §8 stk. 9: ændres ”1 suppleant” til ”højst 2 suppleanter”, hvis §11 ændringen vedtages! 3. i §3: her fjernes Københavns Basketball Forbund, som ikke eksisterer mere! 4. i §17: Her tilføjes et ”S” i paragraffens over skrift, så der kommer til at stå ”KLUBBENS” i stedet for ”KLUBBEN” 5. i §5: her ændres ”Kontingent opkræves halvårsvis forud for aktive medlemmer” og ”Kontingent opkræves halvårsvis forud for passive medlemmer” til ”Retningslinjer for kontingentopkrævningen fastlægges af Bestyrelsen og meddeles via hjemmesiden” 6. i §6: her ændres ”Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftligt til klubbens kasserer senest 14 dage før den kommende halvårsperiode” til ”Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftligt til klubbens kasserer senest 14 dage før den næste opkrævning”. Da fremmødet på den ordinære generalforsamling ikke var stort nok til at vedtægtsændringerne kunne vedtages, fremlægges de hermed på den ekstraordinære generalforsamling, hvor de kan vedtages, hvis mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for! Dagsorden for ekstraordinær generalforsamling: 1. Valg af dirigent 2. Forslag om vedtægtsændringer til beslutning 3. Eventuelt Bestyrelsen