Beretning af ordinær generalforsamling, afholdt den 13. april 2016

Dagsorden for den ordinære generalforsamling
Afholdt den 13. april 2016

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
 4. Fastsættelse af kontingent.
 5. Behandling af indkomne forslag.
 6. Valg af formand (jf. bestemmelserne i § 11).
 7. Valg af kasserer (jf. bestemmelserne i § 11)
 8. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer (jf. bestemmelserne i § 11).
 9. Valg af 2 suppleanter (jf. bestemmelserne i § 11).
 10. Valg af revisorer og revisorsuppleant (jf. bestemmelserne i § 14).
 11. Valg til eventuelle udvalg.
 12. Eventuelt.

 
Ad 1. Tim Hansen blev valgt som dirigent. Først og fremmest konstaterede Tim at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

Ad 2. Velkommen til alle jer, der er mødt op til Værløse Basketball Klubs generalforsamling i aften. Det er dejligt at I har tid og lyst til at komme.
Sæsonen er ved at gå på hæld og det har været endnu en fantastisk en af slagsen.
Sportsligt har vores ungdomshold klaret sig og klarer sig flot og sæson 2015/2016 er endnu ikke færdig, så vi kan ikke helt sige, hvordan sæsonen ender.
Sæson 2014/2015 sluttede med 3 DM-hold: U16 og U17 damer samt U17 herrer. U16 herrer blev nr. 1 i Final4 og det blev en 2. plads ved DM. U19 damer nåede semifinalen i den landsdækkende turnering. U112+U12 drengene blev nr. 1 i 2. del af sæsonen. Men det var ikke kun de nævnte hold, der spillede kampe. I alt havde vi 23 hold i turnering og der blev spillet ca. 400 kampe. Udover det, deltog flere hold i stævner i ind- og udland. Til Lundaspelen i 2016 havde vi to VBBK vindere i A-finale nemlig U18 herrer og U16 piger og i B-finalen vandt U18 herrer 2, U20 damer og U11 Piger. Til Scania Cup vandt U19 damer og U12 drengene vandt Norköbing Cup.
En masse flotte resultatet og så er der alle de kampe og oplevelser blandt alle de andre hold i klubben, som betyder mindst lige så meget fra de yngste minitumlinger til de mest rutinerede oldboys.

Til afslutningsfesten kårede vi årets mest fremgangsrige spillere, som var Trine Drejer (årg. 98) og Emil Freese-Vilien (årg. 99). Alle trænerne stemte om, hvem der skulle kåres som årets ungdomstræner for sæson 2014/2015 og Anja Andersen fik den eftertragtede titel. Årets VBBK´er på pigesiden blev Line Parelius og på drengesiden blev Philip Bille Jensen (årg. 00) kåret. En af de nyere titler er årets forælder og for sæson 2014/2015 kårede vi Ulla Agerskov, som er mor til Camilla 03 og Alexander 98.
På seniorsiden vandt herreholdet nedrykningsspillet i Basketligaen, men det blev besluttet, at holdet skulle rykke ned i 1. div., hvor de har gjort det rigtig godt i denne sæson og er klar til semifinale mod rækkens nr. 2 i morgen – Køge.

Vi havde ikke et spillermæssigt grundlag til at have et rent VBBK damehold i dameligaen eller i 1. division og da Falcon og BMS i sidste time trak sig fra det ellers planlagte samarbejde, måtte vi se os nødsaget til ikke at have et VBBK 1. damehold i sæson 2015/2016.
Udenfor banen mistede vi vores cafeteria og samlingspunkt i denne sæson. Det har betydet, at der har måttet findes alternative måder at mødes på og vi har rigtig kunnet mærke, hvor vigtigt det er for vores klub, at have et sted, hvor vi kan mødes både spillere, trænere, forældre og gæster til klubben. Trods alle odds har vi stadig gennemført pregamemeals, overnatninger, lørdagscafé og møder og det vidner om, at der altså skal mere til at vi i VBBK familien ikke samles. Der er heldigvis ved at være en ende på det og vi kan begynde at fornemme, hvordan vores nye hal med tilhørende lokaler kommer til at se ud. Det bliver spændende, når det hele står færdigt og vi glæder os til forhåbentlig at få mere haltid, et styrketræningsrum og et nyt klublokale.
Som jeg startede med at sige, har vi haft en fantastisk sæson og vi glæder os til den, der kommer med alle jer spillere, trænere, forældre og frivillige.
Beretningen blev godkendt!

Ad 3. Regnskab gennemgået og godkendt med klapsalver.

Ad 4. Fastsættelse af kontingent. Der blev forestået prisstigninger på 20 kr. pr. halvår for alle medlemsgrupper. Betaling af kontingent skal ske for alle ungdomshold. Kun ”rene” herrespillere ”slipper” (på grund af konkurrencen fra omkringliggende klubber) for kontingent. Satellitklubbens (Farum) kontingent fastsættes decentralt. Bestyrelsens forslag godkendt.

Ad 5. Bestyrelsen havde indstillet forslag til ny § 11:

Ӥ 11 BESTYRELSE РVALG
Klubbens daglige ledelse består af en bestyrelse, der repræsenterer klubben i alle forhold. Dens på lovlig måde vedtagne beslutninger og i henhold dertil foretagne handlinger forpligter klubben.

Klubben tegnes af formand i forening med kasserer eller 2 bestyrelsesmedlemmer. I formandens fravær indtræder næstformanden i hans plads.
Bestyrelsen består af 5 personer valgt af generalforsamlingen – en formand, en kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen af den ordinære generalforsamling, således at formand og 2 bestyrelsesmedlemmer afgår på ulige år og kasserer og 1 bestyrelsesmedlemafgår på lige år. Bestyrelsen konstituerer sig selv på førstkommende bestyrelsesmøde efter den ordinære generalforsamling med en næstformand samt 2 menige bestyrelsesmedlemmer.
Til bestyrelsen vælges 1 suppleant. Suppleanter vælges for 1 år af gangen.
Genvalg kan finde sted.”

Vedtægtsændringen blev vedtaget, men der var ikke mødt tilstrækkeligt med personer frem, hvorfor vedtægtsændringen måtte til endelig vedtagelse på en ekstraordinær generalforsamling. (Denne blev afholdt den 3. maj. Hvor ændringen blev vedtaget)

Ad 6. Formand Kim Mikkelsen er ikke på valg.

Ad 7. Steen Sommer genvalgt til kassererposten med akklamation.

Ad 8. Line Brodie er på valg – valg med klapsalver
Katrine Storm er på valg – ønsker ikke genvalg.
2 bestyrelsesposter er vakante p.t. (Bestyrelsesantallet blev dog vedtægtsmæssigt opfyldt efter den ekstraordinære generalforsamling den 3. maj 2016)

Ad 9. Valg af suppleanter:
Jesper Johansen og Jørgen Schrecker valgt.

Ad 10. Tim Hansen er valgt. En revisorpost og revisorsuppleantpost er vakant. (Disse poster blev besat ved den ekstraordinære generalforsamling den 3. maj 2016).

Ad 11. Der er p.t. ingen stående udvalg.

Ad 12. Eventuelt. Katrine Storm takkes for sin store indsats i bestyrelsen.
Generalforsamlingen afsluttedes i god ro og orden
 
Kim Mikkelsen
referent
 
Referatet godkendt af dirigenten Tim Hansen den 19. august 2016!

 

Referat af ekstraordinær generalforsamling

7 deltagere. 3/5-16 kl. 17:30-17:45

Referent: Jesper Johansen

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Vedtægtsændring
 3. Revisor og revisorsuppleant

 
 Tim Hansen blev valgt som dirigent.
 
Jf. vedtægter skal der ekstraordinær generalforsamling til at ændre vedtægterne, da der ikke var nok deltagere på den ordinære  generalforsamling.
Vedtægtsændringerne blev vedtaget enstemmigt. 
Tim laver den rent praktiske ændring.
 
Siden generalforsamlingen er der kommet navne til posterne:
Revisor: Christian Stender Simonsen er valgt for 2 år. Tim Hansen er endvidere revisor.
 
Revisorsuppleant: Leif Knudsen.
 
Referatet godkendt af dirigenten Tim Hansen den 19. august 2016!