Seniordame 2

Træningstid

Onsdag
20.45-22.00
Søndersøhallen

Kontingent: 1780 kr årligt (betales i 4 rater om året)

Trænerstab

Reno Månsson
e-mail: reno.maansson@gmail.com
Tlf.: 42400299