Seniordame 2

Træningstid

Tirsdag
20.30-22.30
Søndersøhallen

Kontingent: 1740 kr årligt (betales i 4 rater om året)

Trænerstab

Reno Månsson
e-mail: reno.maansson@gmail.com
Tlf.: 42400299