Abonnementsbetingelser

Køb og betaling af abonnement aftaler

Ved køb af abonnement aftaler – f.eks. medlemskaber og andre løbende ydelser - godkender kunden, at Værløse Basket Ball Klub er berettiget til løbende at gennemføre transaktioner på kundens betalingskort.
 
Kunden giver med aftalens indgåelse tilladelse til, at Værløse Basket Ball Klub må gennemføre én betalingstransaktion for hver betalingsperiode (måned eller kvartal), så længe abonnementet løber. Betalingstransaktionen gennemføres på sidste bankdag før en ny betalingsperiode begynder. Værløse Basket Ball Klub er alene berettiget til at gennemføre betalingstransaktioner på abonnementsbeløbet for den kommende abonnementsperiode. Eventuelle yderligere beløb skal særskilt godkendes af kunden.

Efter hver enkelt gennemført betalingstransaktion fremsendes kvittering til den e-mail adresse, der er oplyst ved opstart/køb af abonnementet.

Opsigelse

Indgåede abonnementsaftaler er gældende, indtil de opsiges af Værløse Basket Ball Klub eller kunden. Opsigelse kan ske med 1 måneds varsel til udgangen af en måned, når der er gået 5 måneder efter aftalens indgåelse. Opsigelse af abonnementsaftaler, fornyelse og sletning af kortoplysninger foretages via Medlemslogin fra foreningens hjemmeside. Ved kortudløb kommer der automatisk en mail med påmindelse om, at kortoplysninger skal fornyes.

Den månedlige abonnementspris er oplyst ved aftalens indgåelse og kan fra Værløse Basket Ball Klub ændres med et varsel på 45 dage til udgangen af en måned. Varsel fremsendes til den e-mail adresse, der er oplyst ved opstart/køb af abonnementet.

Abonnementet kan være underlagt særskilte vilkår/reglement, som oplyses ved opstart/køb af abonnementet.

Fortrydelsesret

I henhold til forbrugeraftaleloven ydes der 14 dages fortrydelsesret på varer købt via hjemmesiden. Betalinger for deltagelse i aktiviteter samt billetter til arrangementer, kan som udgangspunkt ikke refunderes, med mindre andet er anført i beskrivelsen af aktiviteten.

Behandling af personoplysninger

Værløse Basket Ball Klub har behov for at indsamle, registrere og behandle personoplysninger for at kunne gennemføre ekspedition af afgivne ordre i vores webshop. Værløse Basket Ball Klub indsamler kun de oplysninger, der er nødvendige for levering af denne ydelse.

De personoplysninger, der behandles er navn, adresse og e-mail adresse.

Der registreres ikke personfølsomme oplysninger så som cpr. nr. eller konto/kort numre.

Ved handel gennem webshoppen på www.vbbk.dk registreres personoplysninger med det formål at kunne levere de bestilte varer. Når sådanne oplysninger registreres, sikre Værløse Basket Ball Klub, at det sker med brugerens samtykke og at det klart fremgår, hvilke oplysninger der registreres.
 
Registrerede oplysninger opbevares i 5 år af hensyn til vores regnskabsmateriale, hvorefter oplysningerne slettes.
I overensstemmelse med Persondataloven, vil Værløse Basket Ball Klub som dataansvarlige give enhver der begærer det, meddelelse om, hvorvidt der behandles oplysninger om vedkommende. Behandles der personoplysninger, vil der blive givet meddelelse om;

  • hvilke oplysninger der behandles,
  • behandlingens formål,
  • hvem der måtte modtage oplysningerne samt 
  • hvorfra oplysningerne stammer.

En registreret kan til enhver tid over for Værløse Basket Ball Klub gøre indsigelse mod, at oplysninger om vedkommende gøres til genstand for behandling.

Kontakt og virksomhedsoplysninger

Værløse Basket Ball Klub fulde virksomhedsnavn, adresse og kontaktoplysning er:

Værløse Basket Ball Klub
c/o Steen Sommer
Bymidten 75
3500 Værløse
CVR-nr: 38 04 77 28
Tlf.: +45 26151294
E-mail: sommer3@post.tele.dk

Indmeldelse og tilmelding: I VBBK tilmelder man sig et hold allerede fra juni måned, men typisk vil det være i august måned og igen i december/januar. Tilmeldingen sker via hjemmesiden - du finder alle holdene under "Hold" og under hvert hold finder du et link hvor du kan tilmelde dig.

Når du har fundet det hold du vil tlmeldes trykker du på "Tilmelding" og følger informationen. Her vil du også blive bedt om at betale kontingentet via Dankort eller VISA-kort.

Medlemskab
Medlemskabet gælder ½ år og er personligt. Når du starter på et hold første gang, tilmelder du dig som nævnt ovenfor og betaler kontigentet. Den første måned er en prøvemåned og finder du ud af, at basketball alligevel ikke er noget for dig, så kan du få dit kontigent tilbage ved at kontakte klubbens kasserer (se mail adressen under Bestyrelsen).

Kontigent
Du kan se kontigentsatserne for de enkelte hold ved tilmeldingen.